Besluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers

Reactie

Naam 2Work Software B.V. (ir. M.H.M. Raven)
Plaats 's-Hertogenbosch
Datum 28 maart 2024

Vraag1

Wilt u reageren op deze algemene maatregel van bestuur? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.
Als 2Work software B.V., leverancier van software voor bewindvoerders, inkomensbeheerders, curatoren, mentoren en budgetbeheerders, delen wij graag onze zorgen op het voorstel voor het verplicht stellen van de digitale communicatie voor professionele uitvoerders.

Al vanaf 2019 zijn er gesprekken over het verplicht stellen van het Toezichtsysteem voor professionele uitvoerders. Gesprekken tussen brancheverenigingen en leveranciers hebben geleid tot bijgevoegde brief van 21 oktober 2019 van de BpBI aan IVO rechtspraak. In deze brief staan zes eisen genoemd waarin wordt gesteld dat deze van dusdanig belang zijn dat die nog dat jaar opgepakt dienen te worden door IVO rechtspraak. Helaas zijn bijna alle van de genoemde punten niet of maar deels of eenzijdig ingevuld. Voor een toelichting op de eerste vijf punten zoals deze in de brief worden vermeld verwijs ik u naar de bijlage.

Wat betreft de implementatie tijdslijn sluiten wij ons volledig aan bij reactie zoals deze op 20 maart j.l. is gegeven door de vertegenwoordigers van de brancheorganisaties Horus, NBPM en de NBBI. De tijdslijn zoals deze wordt beschreven stelt dat het mogelijk is om per ommegaande te regelen dat elke professionele uitvoerder aansluit. Echter, in de praktijk blijkt dit verre van haalbaar.

Het feit dat het nu toch, ondanks alle bezwaren en correspondentie daaromtrent Toezicht wettelijk zou worden afgedwongen baart ons grote zorgen.

Wij staan open om elk van de punten technisch en inhoudelijk toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

ir. M.H.M. Raven
Directeur 2Work Software B.V.

Bijlage