Wet invoering elektronisch vervoerbestand

Recht

In het kort

Het wetsvoorstel voert het elektronisch vervoerbestand in voor het goederenvervoer over zee. Hierdoor wordt aan de praktijk duidelijkheid gegeven over of en onder welke omstandigheden het elektronisch vervoerbestand kan worden gebruikt.

Reageren op deze consultatie