Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Energiebesparingsplicht Bal

Reactie

Naam LHF EnergieZorg (Toon de Jong)
Plaats Waddinxveen
Datum 22 november 2021

Vraag1

Wilt u reageren op de actualisatie van de energiebesparingsplicht? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
NB: tegelijk met deze consultatie wordt ook de actualisatie van de energiebesparingsplicht in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geconsulteerd, artikel 3.84, zie www.internetconsultatie.nl/energiebesparingsplichtbbl. De wijzigingen in de energiebesparingsplicht in het Bal en Bbl zijn op elkaar afgestemd en zijn grotendeels gelijk. Consultatiereacties die op beide besluiten van toepassing zijn, zullen bij de overweging van beide besluiten worden meegenomen en hoeven dus niet twee keer te worden ingediend.
Informatieplicht invullen Bal en Bbl samen . Indeze tekst staat: "Gemiddeld dus zes uur. Zes maal het tarief voor technici en ander middelbaar
opgeleid personeel, inclusief opslagen voor werkgeverslasten en overhead (EUR 34) is 204.41 De
informatieplicht geldt 1 keer per 4 jaar, dus per jaar is dit € 51.-. Indien een bedrijf of instelling
een externe consultant inhuurt om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen kan aangenomen
worden dat het sneller gaat (4 uur), maar ook duurder is (het uurtarief van een externe expert
varieert en hier wordt uitgegaan van € 100 euro)". In deze opstelling wordt geen rekening gehouden met de kosten van reistijd en reiskosten die een externe consultant heeft. Door ervaring zal hij sneller kunnen inspecteren en verwerken, echter het inwinnen van gegevens duurt voor een externe langer omdat hij minder kennis heeft over de juiste aanspreekpunten. Een besparing in tijd is m.i. niet aanwezig.
A.P.F. de Jong - LHF-Energiezorg
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht