Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Energiebesparingsplicht Bal

Reactie

Naam VIB (J.W. Koole)
Plaats Nieuwegein
Datum 23 november 2021

Vraag1

Wilt u reageren op de actualisatie van de energiebesparingsplicht? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
NB: tegelijk met deze consultatie wordt ook de actualisatie van de energiebesparingsplicht in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geconsulteerd, artikel 3.84, zie www.internetconsultatie.nl/energiebesparingsplichtbbl. De wijzigingen in de energiebesparingsplicht in het Bal en Bbl zijn op elkaar afgestemd en zijn grotendeels gelijk. Consultatiereacties die op beide besluiten van toepassing zijn, zullen bij de overweging van beide besluiten worden meegenomen en hoeven dus niet twee keer te worden ingediend.
De Vereniging van ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf VIB is blij met de voorstellen voor de actualisatie van de energiebesparingsplicht Bal. Met de uitbreiding van de algemene regels voor verduurzaming voor de ETS-bedrijven wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het energieverbruik. Immers door goede thermische isolatie hoeft er veel minder energie verbruikt te worden, de eerste regel van de trias energetica.
Wij baseren ons op diverse onafhankelijk rapportages, die ook ten grondslag liggen aan het onderhavige voorstel, waarin duidelijk wordt dat er nog veel besparingsmogelijkheden zijn bij de ETS-bedrijven door betere isolatie van leidingen, afsluiters, verwarmde opslagtanks en vaten. Het is ‘laaghangend fruit’, omdat de terugverdientijden vaak heel kort zijn. Tot nu toe wordt dat onvoldoende geoogst. Via een adequate handhaving kan daaraan een impuls worden gegeven. De geactualiseerde EML en de informatieplicht over energiebesparing voor de ETS-bedrijven bieden namelijk de juiste instrumenten voor handhaving. Het is goed om vast te stellen dat de middelen daartoe beschikbaar worden gesteld. De isolatiesector biedt daarbij graag haar expertise aan om inspecties in het kader van de handhaving te ondersteunen.
Tenslotte willen wij nog vermelden dat het uitvoeren van de vermelde besparingsmaatregelen niet alleen bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid binnen de industriële dienstverlening.

Hans Koole, voorzitter VIB
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht