Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Energiebesparingsplicht Bal

Reactie

Naam gemeente Venray (drs. G.C. Geujen)
Plaats Venray
Datum 17 november 2021

Vraag1

Wilt u reageren op de actualisatie van de energiebesparingsplicht? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
NB: tegelijk met deze consultatie wordt ook de actualisatie van de energiebesparingsplicht in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geconsulteerd, artikel 3.84, zie www.internetconsultatie.nl/energiebesparingsplichtbbl. De wijzigingen in de energiebesparingsplicht in het Bal en Bbl zijn op elkaar afgestemd en zijn grotendeels gelijk. Consultatiereacties die op beide besluiten van toepassing zijn, zullen bij de overweging van beide besluiten worden meegenomen en hoeven dus niet twee keer te worden ingediend.
Goede zaak dat energiebesparingsplicht wordt verbreed naar verduurzaming energiegebruik. Dat is een positieve prikkel en waardering voor ondernemers die geïnvesteerd hebben in bijvoorbeeld PV. Opwek op eigen perceel wordt nu verplicht gesteld, net zoals in de BENG-eisen voor woningbouw. Er is echter één groot verschil, namelijk de technische haalbaarheid van PV op bedrijfsdaken. Los van geschikte dakconstructies speelt de kwestie van de netwerkcongestie. Veel ondernemers wíllen wel PV, maar zullen de komende 6-8 jaar geen transportovereenkomst met de netwerkbeheerder kunnen afsluiten. Kortom, in de wettelijke verplichting moet dit aspect een duidelijke plek krijgen; Plaatsing van PV moet technisch (het financiële aspect, zoals TVT <5 jaar zit al in de wet) mogelijk zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht