Regeling tot wijziging van de Waterregeling en de Omgevingsregeling (energierendement bodemenergiesystemen)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Waterregeling en de Omgevingsregeling. Het gaat over open bodemenergiesystemen (OBES). Een verklaring over het energierendement (SPF-verklaring) van zo’n systeem kan voortaan ook door de ontwerper van het systeem worden geleverd. Dit past beter bij hoe nu vergunningen worden verleend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-02-2022
Einddatum consultatie 28-03-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13257
Onderwerpen Waterkeringen en waterbeheer Bodem Organisatie en beleid Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Ontwerpers van open bodemenergiesystemen;
• Installateurs van open bodemenergiesystemen;
• Eigenaren en gebruikers van open bodemenergiesystemen;
• Vergunningverleners.

Doel van de regeling is het oplossen van een knelpunt. Het is nu zo dat de installateur een verklaring over het energierendement (de SPF-verklaring) van een open bodemenergiesysteem (OBES) moet afgegeven. Maar die installateur is nog niet altijd betrokken op het moment dat er voor een OBES een vergunning wordt aangevraagd, terwijl dan al wel de SPF-verklaring moet worden meegestuurd.

Door de beoogde wijziging mag voortaan bij de vergunningaanvraag ook een SPF-verklaring van de ontwerper van het OBES worden verstrekt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Ontwerpers van OBES zullen in sommige gevallen de SPF-verklaring moeten afgeven en daarmee in sommige gevallen verantwoordelijk zijn voor het beoogde energierendement van het door hun ontworpen systeem.
• Installateurs van OBES zullen in sommige gevallen de SPF-verklaring niet meer hoeven afgeven.
• Eigenaren en gebruikers van OBES zullen een afweging moeten maken wie het beste de SPF-verklaring kan afgeven, zijnde de ontwerper of de installateur. Als zij kiezen voor de ontwerper, dan moeten zij een nieuwe vergunning of wijziging van een al verleende vergunning aanvragen als het uiteindelijke rendement verandert.
• Vergunningverleners moeten bij de aanvraag van een vergunning de SPF-verklaringen (van de ontwerper of de installateur) in behandeling nemen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 28 maart 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect gaat hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Waterregeling

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl