Open Standaard EPUB versie 3.2 (reflowable, niet-reviseerbare elektronische documenten)

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om een versiewijziging van de open standaard EPUB op de lijst aanbevolen standaarden door te voeren. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: