Besluit vouchers studievoorschot en enkele technische wijzigingen

In de Wet studievoorschot hoger onderwijs is geregeld dat de eerste vier cohorten studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel aanspraak maken op een voucher waarmee zij na hun afstuderen de mogelijkheid krijgen om nogmaals scholing te volgen, tussen de vijf en tien jaar na hun afstuderen. Nadere regeling van de voucher, bijvoorbeeld van de waarde van de voucher, dient bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (amvb) te geschieden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 juli 2016