Besluit vouchers studievoorschot en enkele technische wijzigingen

In de Wet studievoorschot hoger onderwijs is geregeld dat de eerste vier cohorten studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel aanspraak maken op een voucher waarmee zij na hun afstuderen de mogelijkheid krijgen om nogmaals scholing te volgen, tussen de vijf en tien jaar na hun afstuderen. Nadere regeling van de voucher, bijvoorbeeld van de waarde van de voucher, dient bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (amvb) te geschieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-10-2015
Einddatum consultatie 03-11-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Vaststelling van de waarde van de voucher, nadere regeling van de voucher en aanbrengen van enkele technische en redactionele wijzigingen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle voltijdstudenten die onder het studievoorschot een hbo-bacheloropleiding of een wo-bacheloropleiding starten in de studiejaren 2015/2016 tot en met 2018/2019, die in die jaren voor het eerst studiefinanciering ontvangen, en die deze opleiding binnen de diplomatermijn afronden. Studenten in het wetenschappelijk onderwijs moeten het geheel van een bachelor- en masteropleiding afronden.

Verwachte effecten van de regeling

Met de voucher ter waarde van € 2.000 (bedrag wordt na 2017 jaarlijks geïndexeerd) krijgen studenten na hun afstuderen de mogelijkheid om nogmaals scholing te volgen, tussen de vijf en tien jaar na hun afstuderen. De voucher kan worden verzilverd bij door de NVAO geaccrediteerd bekostigde en niet-bekostigde opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland

Doel van de consultatie

Partijen kunnen reageren op het Besluit. Reacties zullen worden gebruikt om de regeling te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen kunnen op het gehele Besluit reageren. In de Wet studievoorschot hoger onderwijs zijn de belangrijkste kaders beschreven

Meer informatie