Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel aanscherping eisen examencommissies mbo

De examenkwaliteit is bij teveel opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs nog niet op orde. Eén van de redenen hiervoor is dat de examencommissies nog te vaak hun taken niet goed uitvoeren. Daarom is in de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo’ aangekondigd: In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) worden de taken van de examencommissie verduidelijkt en nadere eisen gesteld aan examencommissies.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2015
Einddatum consultatie 11-08-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Veel examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs voeren hun taken, met name op het gebied van de kwaliteitsborging, nog niet goed genoeg uit. Het doel van dit wetsvoorstel is om ervoor te zorgen dat de deskundigheid en de onafhankelijkheid van examencommissies wordt geborgd, zodat zij beter in staat zijn om hun taken uit te voeren

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, en daarbinnen met name de examencommissies en het bevoegd gezag

Verwachte effecten van de regeling

Verwachte effecten zijn dat examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs meer onafhankelijk en deskundig worden, waardoor ze beter in staat zijn om hun taken uit te voeren. Dit draagt bij aan de verhoging van de examenkwaliteit

Doel van de consultatie

Nagaan wat de reacties zijn op het wetsvoorstel

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht