Experimenteerregeling Schiphol

Het kabinet heeft in juni 2022 gekozen om met voorrang de geluidsoverlast van Schiphol aan te pakken en tegelijk de economische (hub)functie te behouden. Hiervoor is een aantal maatregelen aangekondigd. De eerste maatregel is het beëindigen van het zogenaamde anticiperend handhaven van de geluidsnormen, gecombineerd met een regeling om het strikt preferentieel baangebruik voort te kunnen zetten. Het anticiperend handhaven wordt per 1 november 2023 beëindigd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 2 april 2024

De Regeling is, in eerste instantie, op 11 september 2023 in de Staatscourant gepubliceerd (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-24537.html). In dit tweede bericht van 6 december 2023 is de inwerkingtreding uitgesteld tot een nader bij ministerieel besluit te bepalen moment.

Publicatie Staatscourant, 11 september 2023

11 september 2023. De Regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Hierbij de link naar de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-24537.html

Het anticiperend handhaven is verschoven, 11 september 2023

Het anticiperend handhaven per 1 november 2023 wordt beëindigd. Door de lopende rechtszaken is dit verschoven naar 31 maart 2024.

Publicatie Staatscourant, zie link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-24537.html

Consultatie rapport gepubliceerd, 11 september 2023

11 september 2032. Hoofdlijnenverslag Experimenteerregeling gepubliceerd.