Aanpak Fiscale Regelingen

Het kabinet houdt fiscale regelingen tegen het licht, om zo het belastingstelsel eenvoudiger te kunnen maken. Hierbij wordt er gekeken of de fiscale regelingen nog maatschappelijk en economisch te verantwoorden zijn en of een regeling op een efficiënte manier bijdraagt aan het beoogde doel. Het voornemen van dit kabinet is dan ook om voorstellen te doen om fiscale regelingen te verbeteren of af te schaffen. Nederlanders kunnen door middel van deze internetconsultatie inbreng leveren. Dit kan door de vragenlijst te beantwoorden tot en met 9 april 2023. 

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 juli 2023

Het verslag van de internetconsultatie is op vrijdag 7 juli 2023 naar de Tweede Kamer verzonden als bijlage 2 bij het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen. In dit ambtelijk rapport is ook een samenvatting van de uitkomst van de consultatie opgenomen.

Document toegevoegd, 28 februari 2023

  • Bijlage 3 Overzicht Fiscale Regelingen