Besluit uitbreiding experimenten leeruitkomsten en flexstuderen

Wijziging Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, betreft: - Het mogelijk maken van een nieuw instroommoment voor nieuwe instellingen aan het experiment flexstuderen. - Mogelijkheid om met duale- en deeltijd opleidingen deel te nemen aan het experiment flexstuderen - Toepassing van verlaagd collegegeld voor eerstejaars studenten die flexstuderen - Het mogelijk maken van deelname van nieuwe duale en deeltijdse opleidingen van reeds deelnemende instellingen aan het experiment leeruitkomsten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-04-2020
Einddatum consultatie 15-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11058
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Onderzoek en wetenschap

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Primaire doelgroep van flexstuderen zijn studenten, in het bijzonder studenten die hun studie via flexstuderen beter kunnen combineren met bijv. een eigen onderneming, mantelzorg of bestuursactiviteiten. Deelnemende instellingen mogen zelf bepalen voor welke doelgroepen van studenten flexstuderen van toepassing is.
• Primaire doelgroep van het experiment leeruitkomsten zijn (werkende) volwassen studenten van deeltijdse en duale hbo-opleidingen, die in het kader van het experiment hun opleidingstrajecten flexibel kunnen inrichten, passend bij hun (werk en privé) situatie en hun behoeften.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Door nieuwe instellingen en opleidingen (voltijd en nu ook duaal en deeltijd) een nieuw instroommoment te bieden, zullen meer en meersoortige studenten (zoals bijv. werkende studenten duaal/deeltijd) gebruik kunnen gaan maken van flexstuderen.
• Door nieuwe opleidingen van reeds deelnemende instellingen toe te laten tot het experiment leeruitkomsten worden meer flexibele maatwerktrajecten gerealiseerd voor (werkende) volwassen studenten en doen de betreffende instellingen meer ervaring op in het organiseren en realiseren van flexibele opleidingstrajecten.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen kan gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen