(Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche)

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet via het Nationale Woon- en Bouwagenda in op het versterken van de samenwerking met de medeoverheden met als doel het versnellen van de woningbouw.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: