Wijziging Besluit garantiebedrag Wajong

Door de coronacrisis zijn de arbeidsmarktkansen van Wajongers verslechterd. In de Wajong is de mogelijkheid opgenomen de termijn bij het garantiebedrag te verlengen als de arbeidsmarktkansen van Wajongers verslechteren door de coronacrisis. Het gaat om de termijn waarna het garantiebedrag vervalt. Het wetsvoorstel verlengt de termijn met vijf maanden zodat het percentage Wajongers dat binnen de termijn een baan vindt, en zo het garantiebedrag behoudt, na de crisis net zo hoog is als ervoor.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-09-2021
Einddatum consultatie 08-10-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13102
Onderwerpen Jongeren Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Wajongers die in december 2020 en januari 2021 inkomen uit werk, zelfstandige arbeid of een andere uitkering dan de Wajong zoals een WW- of WIA-uitkering hadden. Andere Wajongers worden niet geraakt door dit wetsvoorstel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het wetsvoorstel zal eenzelfde percentage (als voor de coronacrisis) van de Wajongers dat zijn baan verliest het garantiebedrag behouden doordat zij opnieuw werk vinden. Hiertoe wordt de termijn waarbinnen het garantiebedrag kan herleven verlengd met vijf maanden van twaalf naar zeventien maanden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen