Geïntegreerde buitenland- en veiligheidstrategie

Eén van de voornaamste taken van de overheid is Nederland en Nederlanders veilig te houden. Internationale ontwikkelingen elders in de wereld beïnvloeden onze veiligheid steeds meer. Terrorisme, cyberdreigingen of oorlogen in de nabijheid van Europa hebben direct effect op Nederland. Om deze dreigingen het hoofd te bieden is de overheid actief tot ver over de landsgrenzen. Het kabinet heeft daarom in het regeerakkoord besloten een geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie op te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-12-2017
Einddatum consultatie 08-01-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerpen Defensie Europese zaken Internationale samenwerking Militaire missies Ontwikkelingssamenwerking

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Veiligheid en (internationaal) veiligheidsbeleid raakt iedereen. Om te zorgen dat dit belangrijke onderwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht en omdat onze stakeholders hierover kennis en ideeën bezitten die wij graag willen horen, zijn wij bijzonder geïnteresseerd in de inbreng van:

- Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die internationaal opereren, zich bezighouden met het thema (internationale) veiligheid of anderszins te maken hebben met dit onderwerp;
- Internationaal opererende bedrijven en bedrijvenkoepels;
- Denktanks en onderzoekers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De geïntegreerde buitenland- en veiligheidstrategie heeft drie doelen: grondoorzaken van onveiligheid aanpakken (voorkomen), Nederland tegen dreigingen beschermen (verdedigen), en het internationale fundament van onze veiligheid versterken. De strategie is gericht op de veiligheid van het hele Koninkrijk.

Met de strategie speelt de overheid in op de veranderende veiligheidsomstandigheden en signaleert zij een aantal internationale trends:

- Verdere verschuiving naar een multipolaire wereld en ogenschijnlijke afbrokkeling van de internationale rechtsorde;
- Nieuwe bedreigingen voor onze national, human and flow security door hybride conflictvoering;
- Voortduring van asymmetrische dreigingen en verdere opkomst van niet-statelijke actoren;
- Druk van onderliggende structurele en lange termijn ontwikkelingen op onze veiligheid, zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei, migratie en de (perceptie van) sociaaleconomische en politieke uitsluiting;
- Ongekend snelle technologische ontwikkelingen en vergaande digitalisering.

Waarop kunt u reageren

U kunt in zijn algemeenheid reageren op de opzet van de nieuwe geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie en de voor u meest relevante elementen. Daarnaast ontvangen wij graag een reactie op de drie open vragen van deze internetconsultatie, inclusief uw ideeën over de concrete inzet.

U wordt verzocht uw reactie zo veel mogelijk te beargumenteren.

Downloads

Overige documenten

  • Opzet geïntegreerde buitenland- en veiligheidstrategie

Externe bronnen

Beleidsbrief Internationale Veiligheid

Bron: www.rijksoverheid.nl

Internationale veiligheidsstrategie 2013

Bron: www.rijksoverheid.nl