Gebruiksvergoeding spoor

Het ministerie van infrastructuur en Milieu wijzigt het Besluit ‘Implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte’ met het (concept) Besluit ‘Vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur’ welke de juridische grondslag creëert voor de introductie van een extra heffing en prijsprikkels.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 29 juni 2018

Het besluit is per 13 februari 2018 in werking getreden.

Link toegevoegd, 29 juni 2018

Het wijzigingsbesluit van 31 januari 2018 inzake de gebruiksvergoeding voor het spoor is op 16 februari 2018 bekend gemaakt in het Staatsblad.
In de Nota van toelichting bij het besluit wordt nader ingegaan op de reactie die zijn gegeven bij de internet consultatie van het6 concept besluit.

Link toegevoegd, 11 juli 2017

Via de wetgevingskalender kunt u de voortgang volgen.

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 maart 2017

Het eerste verslag zonder reactie van het ministerie van IenM is gepubliceerd op 20 maart 2017. Bijgaand het verslag op hoofdlijnen met een inhoudelijke reactie van het ministerie. In werking treden is voorzien per 1 september 2017.