Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ

Consultatie gesloten Huisvesting Natuur en milieu Ruimte en infrastructuur

In het kort

Met dit conceptwijzigingsbesluit wordt het toevoegen van twee grondslagen aan het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken voorbereid. Voor twee situaties wordt voor bestuursorganen toegang tot gegevens in de Landelijke Voorziening WOZ mogelijk gemaakt.

De eerste situatie betreft de uitvoering van de specifieke uitkering in het kader van de lokale aanpak isolatie. In de lokale aanpak isolatie kunnen gemeenten (financiële) ondersteuning bieden aan eigenaren van woningen met een lage WOZ-waarde. Voor de uitvoering van de lokale aanpak is gebleken dat voor het voldoen aan deze voorwaarde, toegang tot gegevens uit de landelijke voorziening wenselijk is.

De tweede situatie betreft het wettelijk verplicht kostenverhaal dat nodig is bij het toelaten van nieuwe bouwactiviteiten of bij wijziging van het gebruik van grond. Ook hiervoor hebben bestuursorganen toegang tot gegevens uit de landelijke voorziening nodig.

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties