Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

FM-gedragslijn 2021

Naar aanleiding van de motie Weverling en Sjoerdsma en in dialoog met de commerciële omroepsector en nieuwkomers is gesproken over onder meer de wens om tot meer flexibele regels te komen omtrent netverbetering. De uit de Dialoogsessies voorvloeiende afspraken zijn neergelegd in de FM-gedragslijn 2021.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-02-2021
Einddatum consultatie 10-03-2021
Status Actief
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De radiosector heeft aangegeven dat het belangrijk is om de mogelijkheid te hebben om omroepnetwerken te verbeteren, teneinde de vitaliteit van deze netwerken in stand te houden. Hiervoor is benodigd dat omroepen hun opstelplaatsen kunnen verplaatsen als dat nodig is en waar mogelijk hun netwerk kunnen optimaliseren. Op basis van de FM-gedragslijn 2021 wordt aan bestaande FM-vergunninghouders de mogelijkheid geboden om het bereik van al vergunde frequenties te verbeteren of te vergroten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aan FM-vergunninghouders wordt de mogelijkheid geboden om het bereik van al vergunde frequenties te verbeteren of te vergroten, binnen de daarvoor aangegeven grenzen. Dit kan door voorstellen te doen tot het wijzigen van opstelplaatsen, het aanpassen van vermogens of het wijzigen van overige karakteristieken van vergunde frequenties. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voorstellen te doen tot toevoeging van netgebonden frequenties aan vergunde FM-netwerken met als uiteindelijk effect een efficiënter netwerk.

Waarop kunt u reageren

Op de beleidsregel en de daarin opgenomen procedurevoorstel om een voorstel in te dienen voor een netverbetering.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling