Wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming

De consultatie betreft de afschaffing van de geschriftenbescherming voor niet-oorspronkelijke geschriften.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: