Wijziging van Besluit geslachtsnaamswijziging ivm Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam

Op 1 januari 2024 treedt de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam in werking. Door die nieuwe wet mogen ouders straks voor hun kind ook kiezen voor een combinatie van hun namen. De consultatie van deze wet is al geweest (zie hieronder bij ondersteunende documenten). De nieuwe keuzemogelijkheden uit de wet moeten ook worden verwerkt in het Besluit geslachtsnaamswijziging, het besluit dat regelt wanneer iemand zijn achternaam mag veranderen. Daarover gaat onderstaande consultatie.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: