Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Consultatie in verband met de aanwijzing van beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Bedrijfsleven, wetenschap en geïnteresseerden uit het publiek worden uitgenodigd te reageren op de aan te wijzen beoordelingsmethoden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 november 2009

Geachte deelnemers aan de internetconsultatie voor de wijziging van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
bijgaand treft u aan de reactie van de ministeries van LNV, VROM, VWS, SZW en VenW op de door u gemaakte opmerkingen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw reactie.

Consultatieperiode aangepast, 30 juli 2009

Vanwege de vakantieperiode is besloten de consultatie te verlengen tot 24 augustus 2009. De reactietermijn sluit die dag om 16.00 uur.

Consultatieperiode aangepast, 14 juli 2009

Termijn waar binnen reacties geplaatst kunnen worden is verlengd.

Zoeken
Uitgebreid zoeken