AVV-aanvragen glastuinbouwsector

AVV-aanvragen glastuinbouwsector
De erkende brancheorganisaties de vereniging Brancheorganisatie Groenten en Fruit Nederland (BO G&F) en de vereniging Brancheorganisatie Sierteeltproducten (BO Sierteelt) verzoeken de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2020
Einddatum consultatie 04-12-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beide verzoeken hebben betrekking op het gezamenlijke 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' en zijn erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisaties zijn verbonden, verplicht worden mee te betalen. Inhoudelijk blijft het programma hetzelfde ten opzichte van de eerdere internetconsultatie voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Deze internetconsultatie betreft de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Toekenning van de verzoeken tot algemeen verbindend verklaring betekent dat niet aan de BO G&F en de BO Sierteelt verbonden ondernemers in de glastuinbouwsector worden verplicht zich te registreren bij de betreffende brancheorganisatie. Voorts worden zij verplicht een financiële bijdrage te betalen aan de betreffende brancheorganisatie.
De aanvraag van de verenigingen BO G&F en BO Sierteelt strekt zich uit tot twee regelingen van elk van beide brancheorganisaties:
BO G&F:
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019 - 2022;
- Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas;
BO Sierteelt:
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Sierteeltproducten 2019 - 2022;
- Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

1. Beoordeling algemeen economisch belang en resultaten onderzoeksprogramma’s en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
Bent u van mening dat het bestaande "Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas 2019-2020" van algemeen economisch belang en van nut is voor de glastuinbouwsector als geheel en dat de gevraagde bijdrage tot voldoende voordeel en resultaten leidt voor de ondernemers?

2. Beoordeling wijziging termijn van het onderzoeksprogramma.
Bent u van mening dat de wijziging van de termijn tot en met 2022 van het onderzoeksprogramma leidt tot voldoende nut, voordeel en resultaten ten behoeve van de glastuinbouwsector als geheel?

Downloads

Overige documenten

  • Aanvraag G&F

  • Aanvraag Sierteelt

  • Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas

  • Regeling G&F verplichte financiële bijdrage

  • Regeling G&F verplichte registratie

  • Regeling Sierteelt verplichte financiële bijdrage

  • Regeling Sierteelt verplichte registratie