Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de toezegging van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer om de Wet griffierechten burgerlijke zaken als volgt te wijzigen:
- de huidige griffierechtcategorie van vorderingen van €500 tot €12.500 wordt opgesplitst in vier categorieën;
- de griffierechten voor rechtspersonen en burgers in de categorieën tot €5.000 worden dichter bij elkaar gebracht;
- de griffierechten voor vorderingen van €5.000 of meer worden verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-07-2019
Einddatum consultatie 30-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10307
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven, met name MKB
Burgers
Rechtspraak
Advocatuur
Gerechtsdeurwaarders
Incassobureaus

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De hoogte van het griffierecht wordt meer in verhouding gebracht tot de hoogte van de vordering. Na de wetswijziging zullen bedrijven minder griffierechten betalen voor een civiele procedure inzake geldvorderingen van € 500 tot € 5.000, burgers zullen minder griffierechten betalen voor geldvorderingen van €500 tot €1.500. Voor geldvorderingen van €5.000 of meer zullen zowel bedrijven als burgers meer griffierechten betalen.

Waarop kunt u reageren

Het conceptwetsvoorstel en de -memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet griffierechten burgerlijke zaken

Bron: wetten.overheid.nl