Grond toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs in Grondwet

De initiatiefnemer beoogt het belangrijke artikel 23 van de Grondwet aan te vullen. Met de aanvullingen blijft de onderwijsvrijheid voor scholen bestaan: Ieder kind heeft recht op onderwijs, en moet elke school kunnen kiezen. Tegelijkertijd moet elke school de plicht hebben om kinderen op gelijke voet te accepteren. Daarbij moet het onderwijs bijdragen aan gelijke kansen, persoonlijkheidsvorming en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-05-2021
Einddatum consultatie 10-07-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerplichtige leerlingen en studenten, onderwijsinstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs, ouderorganisaties, leraren, lokaal bestuur

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er komen een recht op onderwijs, een acceptatieplicht en gelijke kansen, volledige ontplooiing en een burgerschapsopdracht. Daarmee wordt gegarandeerd dat de wetgever regels stelt over deze onderwerpen met betrekking tot kansengelijkheid.

Waarop kunt u reageren

De voorgestelde wijzigingen in artikel 23 van de Grondwet

Downloads