Wetsvoorstel en ontwerpbesluit halvering collegegeld

In de WHW wordt een grondslag opgenomen om bij amvb het wettelijk collegegeld te verlagen. Het wettelijk collegegeld wordt gehalveerd voor studenten die vanaf studiejaar 2018/19 voor het eerst beginnen aan een opleiding (associate degree of bachelor) in het bekostigd hoger onderwijs (ho). Studenten aan een lerarenopleiding die vanaf 2018/19 voor het eerst beginnen met een opleiding in het ho kunnen twee jaar een halvering van het wettelijk collegegeld ontvangen. Dit is geregeld in het besluit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2017
Einddatum consultatie 12-01-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aankomend studenten in het hoger onderwijs, bekostigde hogescholen en universiteiten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Scholieren worden gestimuleerd een opleiding in het hoger onderwijs (associate degree-opleiding, hbo-bachelor, wo-bachelor) te beginnen en mbo-studenten worden gestimuleerd door te stromen naar een associate degree-opleiding of hbo-bachelor. In het bijzonder worden studenten gestimuleerd een lerarenopleiding te volgen.
Instellingen ontvangen minder inkomsten uit collegegeld, maar worden hierin gecompenseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via de Rijksbijdrage

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op de conceptwet en memorie van toelichting en de concept AMvB en nota van toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Ontwerpbesluit met nota van toelichting