Wijziging van Besluit natuurbescherming i.v.m. handelsverbod op Aziatische duizendknopen

Handelsverbod in Aziatische duizendknopen. Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse planten die schade aan natuur, infrastructuur, bouwconstructies en waterkeringen veroorzaken. De maatregel beperkt nieuwe introductie en verspreiding in het milieu als gevolg van handel. Het verbod geldt voor drie soorten; Japanse duizendknoop (Fallopia japonica inclusief Fallopia japonica var.compacta), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 1 juli 2021

Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie van "Wijziging van het Besluit natuurbescherming en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het handelsverbod op Aziatische duizendknopen"
(internetconsultatie van 16 oktober 2020 tot en met 20 november 2020)