Wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht

Het wetsvoorstel herziet het beslag- en executierecht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het wetsvoorstel voert o.a. een beslagvrij bedrag in bij beslag op een bankrekening en het beslagverbod op roerende zaken, zoals inboedel, wordt gemoderniseerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-06-2018
Einddatum consultatie 20-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onder meer schuldeisers, schuldenaren, (gerechts)deurwaarders en derde-beslagenen (zoals banken en werkgevers) worden door het voorstel geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel zorgt voor een betere borging van het bestaansminimum van schuldenaren en maakt beslaglegging en executie efficiënter en effectiever.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Bron: wetten.overheid.nl