Huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen

Huurders die een laag inkomen hebben en die van een sociale huurwoning van woningcorporatie huren, krijgen in 2024 recht op huurverlaging. Dat geldt als zij meer huur dan €550 per maand betalen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 59 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: