Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Het eerste concept van het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan (HVP)

Bij de totstandkoming van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP), waarmee aanspraak wordt gemaakt op middelen vanuit de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF), heeft het kabinet gekozen voor een breed consultatieproces, onder andere door middel van deze publieke internetconsultatie. Op basis van het bijgaande eerste concept van het plan wordt iedereen in de gelegenheid gesteld bij te dragen op dit eerste concept van het Nederlandse HVP.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-03-2022
Einddatum consultatie 06-05-2022
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Europese zaken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het herstel- en veerkrachtplan bevat een brede set aan maatregelen, van groene transitie tot crisisparaatheid van de zorg, en is niet specifiek gericht op een bepaalde doelgroep. In het coalitieakkoord staat dat de voor Nederland gereserveerde HVF-middelen alleen worden ingezet om reeds begrote en uit het coalitieakkoord volledig gedekte uitgaven te financieren. Met dit als uitgangspunt is Rijksbreed gekeken naar kansrijke maatregelen voor opname in het HVP. Dit is de basis voor het eerste concept-HVP. Het eerste conceptplan bevat daarmee enkel eerder aangekondigde maatregelen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zoals vermeld richt het HVP zich niet specifiek op één doelgroep. In het bijgevoegde eerste conceptplan staan 39 maatregelen, bestaande uit 23 investeringsplannen en 16 hervormingen. Het eerste conceptplan heeft daarmee een voorlopige omvang van EUR 7,7 mld. Alle ministeries hebben bijgedragen aan dit concept, waardoor het bredere hervormingsverhaal van Nederland goed naar voren komt. Omdat het Nederlandse HVP wordt gebruikt om reeds begrote of in het coalitieakkoord gedekte maatregelen te financieren draagt het integraal bij aan het realiseren van de plannen en ambities van dit kabinet. Het eerste conceptplan leunt dan ook op een aantal thema’s die voor het kabinet van groot belang zijn, zoals klimaatverandering, volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Ook wordt geïnvesteerd in digitalisering, onderwijs en zorg.

Waarop kunt u reageren

Met deze internetconsultatie wordt iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren op het eerste concept van het Nederlandse HVP als geheel. Daarnaast kan specifieke inbreng per thema worden gedeeld. Bij de reactie moet in acht worden genomen dat alle nationale Herstel- en Veerkrachtplannen moeten voldoen aan strenge eisen die zijn vastgesteld in de HVF-verordening. Om aanspraak te maken op HVF-middelen moeten lidstaten een HVP indienen met daarin ambitieuze hervormingen en investeringen. Dat is in lijn met de inzet van Nederland tijdens de onderhandelingen rondom de totstandkoming van het HVF in de zomer van 2020. Zo moeten, onder andere, 37% van de uitgaven klimaatgerelateerd zijn en 20% van de uitgaven gericht zijn op de digitale transitie. Verder moeten de HVP’s aansluiten op de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie en de zes HVF-pijlers.

NB: In deze internetconsultatie wordt het herstel- en veerkrachtplan als een beleidsnota gecategoriseerd. Het betreft echter de consultatie van het nationale herstelplan dat conform EU-regelgeving (HVF-verordening) wordt opgesteld.

Downloads

Externe bronnen

Het eerste concept herstel- en veerkrachtplan (HVP)

Bron: www.tweedekamer.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling