Wijziging van de regeling I&R geiten

Deze regeling voorziet in een aanscherping van de termijn waarbinnen op melkgeitenhouderijen geboren geiten moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd.

Daarnaast wordt voorzien in een aanvulling van de gegevens die door de houders van melkgeiten moeten worden geregistreerd (geslacht, de exacte geboortedatum). Daarnaast wordt de melding van een doodgeboorte van een geit op een melkgeitenhouderij geïntroduceerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-03-2020
Einddatum consultatie 11-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Melkgeitenhouders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Naar verwachting neemt het melden van het geslacht en de exacte geboorte datum enkele seconden extra in beslag per lam. Het melden van een doodgeboorte neemt naar verwachting één minuut per doodgeboorte in beslag.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen