Beleidsregel ontheffing vergunningsplicht IJsselmeer voor cultuurhistorische visserij

De beleidsregel geeft duidelijkheid over de ruimte die de minister bereid is te geven aan cultuurhistorische visserij op het IJsselmeer

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-10-2021
Einddatum consultatie 22-11-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Cultuur

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Organisaties die cultuurhistorische visserij bedrijven dan wel willen bedrijven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De beleidsregel geeft de genoemde organisaties duidelijkheid. De ruimte die wordt geboden sluit aan op de bestaande activiteiten van de twee organisaties die thans cultuurhistorische visserij uitvoeren.

Waarop kunt u reageren

Partijen kunnen in algemene zin reageren op de beleidsregel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen