Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit voertuigen in verband met implementatie APK-richtlijn (2014/45/EU)

Dit ontwerpbesluit leidt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 voor de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PbEU 2014, L 127) (hierna: richtlijn 2014/45/EU).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 9 februari 2017

In december 2016 is de wet kentekening land en bosbouwvoertuigen in de Tweede Kamer verworpen, waardoor er geen basis meer is voor de APK voor tractoren. Er moet een geheel nieuw wetsvoorstel gemaakt worden. Het Besluit voertuigen zal aangepast moeten worden en wordt weer voorgelegd. Momenteel nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn.

Besluit voertuigen wordt aangepast. , 9 februari 2017

In december 2016 is de wet kentekening land en bosbouwvoertuigen in de Tweede Kamer verworpen, waardoor er geen basis meer is voor de APK voor tractoren. Er moet een geheel nieuw wetsvoorstel gemaakt worden. Het Besluit voertuigen zal aangepast moeten worden en wordt weer voorgelegd. Momenteel nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn.

Consultatie rapport gepubliceerd, 25 april 2016

Bijgaand het verslag op hoofdlijnen van de opmerkingen uit de internetconsultatie. In het najaar van 2016 kunt u een inhoudelijke reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwachten.

Zoeken
Uitgebreid zoeken