Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

Het ministerie van Economische Zaken wil eenieder graag in de gelegenheid stellen zijn/haar mening te geven over de inhoud van het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie document toegevoegd, 7 april 2015

  • 7. Bedrijfseffectentoets implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

Document toegevoegd, 7 april 2015

  • 8. Integraal Afwegingskader implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen