Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Indexering tarieven 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Reactie

Naam KNVvL (Drs. RMA Overdijk)
Plaats Woerden
Datum 12 december 2017

Vraag1

Heeft u op- en aanmerkingen op voorgenomen indexering van de tarieven? Het betreft twee conceptwijzigingen: luchtvaart 2008, scheepvaart en Spoorwegwet 2012.
Bij dit stuk ontbreken de huidig geldende tarieven. Hierdoor moet iedere lezer zelf nagaan wat voorgenomen verhogingen zijn, zowel absoluut als percentueel. Dit is gezien de grote hoeveelheid tarieven bijna ondoenlijk.

Bij het concept dat de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, KNVvL ontving voor de tarieven 2018 van Kiwa was dit wel het geval.

Het dringende verzoek is om dit bij een volgende verhoging aldus op te nemen.

Het bezwaar van de KNVvL op deze voorgestelde verhogingen is dat enige onderbouwing ontbreekt. Wat moet de KNVvL, en onze leden met de zinsnede? "Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen:
De voorgenomen tarieven betreffen een verhoging om in de pas te blijven lopen met de kostenontwikkeling. In reële termen blijven de tarieven ongewijzigd."

Er is geen onderbouwing van de kostenontwikkeling. Welke kosten, hoe hoog, en bij wie? En wat betekent "in reële termen"? Reëel voor wie? Voor de luchtvaartsector betekent dit wederom een verhoging, dit op tarieven die al erg hoog zijn.

Het is onmogelijk om te zien of de verhogingen nu wel of niet in de pas lopen met de indexering, en of de verhogingen an such überhaupt gerechtvaardigd zijn.

Om die reden wijst de KNVvL elke verhoging af.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht