Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet indexering minimumloon

De Wet indexering minimumloon regelt dat de stijging van het minimumloon voortaan wordt gekoppeld aan het gemiddelde loon. Het wettelijk minimumloon is langzaam steeds minder waard geworden ten opzichte van het gemiddelde loon. Was het wettelijk minimumloon in 1976 nog ongeveer 68% van het gemiddelde loon, nu is het nog slechts 43%. Dit wetsvoorstel koppelt de stijging van het minimumloon aan de stijging van het gemiddelde loon, teneinde te voorkomen dat de kloof tussen de twee groter wordt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-09-2020
Einddatum consultatie 22-10-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Inkomensbeleid Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers, mensen die het minimumloon verdienen, mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een AOW-uitkering en mensen met een andere uitkering zoals Wajong-, IOAW-, IOW- of IOAZ-uitkering.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de initiatiefwet stijgt het minimumloon jaarlijks iets meer dan nu. De wet koppelt de jaarlijkse indexering van het minimumloon aan de stijging van de gemiddelde lonen. Momenteel is dit enkel gekoppeld aan de contractloonstijging, die iets lager is omdat zaken zoals promotie hierin niet zijn meegenomen. Dankzij de koppeling aan het minimumloon stijgen de uitkeringen en de AOW evenredig mee. Naast dit wetsvoorstel is ook de wet eerlijker inkomen ingediend en ter consultatie voorgelegd. Hierin wordt een jaarlijkse stijging van het minimumloon van 5% geregeld.

Waarop kunt u reageren

Reacties zijn welkom op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling