Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

Reactie

Naam Expertisecentrum Regelgeving Bouw (dr. ir. N.P.M. Scholten)
Plaats Delft
Datum 2 april 2024

Vraag1

U wordt uitgenodigd een reactie te geven op het voorliggende wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wijzigingsvoorstel.
Bij deze voorgenomen regelgeving moeten onzes inziens vraagtekens worden geplaatst.
Zie voor de vraagtekens de bijlage.

Bijlage