Wet bevordering internationalisering hoger onderwijs

Doel wetsvoorstel is bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs: - een verbeterde regeling voor het verzorgen van gezamenlijk hoger onderwijs met Nederlandse en buitenlandse instellingen - een gewijzigde regeling van de studiekeuzeactiviteiten voor studenten met een buitenlandse vooropleiding - uitbreiding van de bevoegdheid van het college voor promoties ook andere personeelsleden dan hoogleraren aan te wijzen als promotor Daarnaast een aantal technische verbeteringen

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 11 maart 2016