Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo

We stellen de regeling vakwedstrijden vmbo en mbo open voor consultatie. Middels deze regeling wordt voor de periode 2020-2023 jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld voor de organisatie van nationale vakwedstrijden in het vmbo en mbo en voorbereiding op en deelname aan de internationale vakwedstrijden mbo.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2019
Einddatum consultatie 24-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroep van de regeling zijn organisaties die interesse hebben om ten minste één van de categorieën vakwedstrijden (nationaal vo, nationaal mbo of internationaal mbo) te organiseren en het vakgerichte beroepsonderwijs te promoten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De activiteiten hebben als beoogd effect dat het vakgerichte onderwijs (zowel in het vmbo als in het mbo) gepromoot wordt en dat jongeren en jong volwassenen uitgedaagd en gestimuleerd worden het beste in zichzelf naar boven te halen en dit verder te ontwikkelen. De activiteiten leiden er daarnaast toe dat andere jongeren en jong volwassenen geïnspireerd en uitgenodigd worden beroepsonderwijs te gaan volgen. Ook wordt de diversiteit geborgd bij deelname van leerlingen/studenten aan de nationale vakwedstrijden. Daartoe wordt een zo breed mogelijk aanbod van nationale vakwedstrijden georganiseerd dat een zo breed mogelijk scala van vmbo-profielen en beroeps- of vakgerichte opleidingen bestrijkt.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op de te subsidiëren activiteiten (artikel 3, eerste lid) en de beoordeling van de aanvragen (artikel 7)

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen