Nieuwe modeltekst investeringsakkoorden

Nederland heeft 79 bilaterale investeringsakkoorden met staten buiten de Europese Unie. Het kabinet wil deze akkoorden heronderhandelen en zo moderniseren. Doelstelling is om meer evenwicht te brengen in de rechten en plichten van staten en investeerders. De nieuwe modeltekst vormt de Nederlandse inzet in onderhandelingen met andere staten. Met deze nieuwe onderhandelingsinzet kunnen ook opgeschorte en nieuwe onderhandelingen worden gestart.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-05-2018
Einddatum consultatie 18-06-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerpen Internationale samenwerking

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse investeerders in het buitenland zullen worden geraakt door het (her)onderhandelen van Nederlandse investeringsakkoorden. Hetzelfde geldt voor buitenlandse investeerders in Nederland. Een eerdere versie van de modeltekst is al besproken in het Breed Handelsberaad, waaraan onder andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en ngo's deelnemen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Investeringsakkoorden bieden investeerders minimale rechtsbescherming in het buitenland. Buitenlandse investeerders hebben deze bescherming met name nodig in landen waar nationale wetgeving en instituties in hun ogen onvoldoende rechtszekerheid bieden. Het land van vestiging profiteert van deze buitenlandse investeringen doordat de investering kan leiden tot extra werkgelegenheid en het aantrekken van kennis en innovatie. Tegelijkertijd erkent het kabinet enkele zorgen ten aanzien van de (eerder gesloten) investeringsakkoorden. Met de nieuwe modeltekst streeft het kabinet naar een meer evenwichtige balans tussen inkomende en uitgaande investeringen, rechten en plichten van investeerders en staten en offensieve en defensieve belangen van Nederland. De nieuwe modeltekst sluit onder andere brievenbusmaatschappijen uit van bescherming, expliciteert het recht van overheden om te reguleren in het publiek belang, verduidelijkt de bescherming voor investeerders, vernieuwt het geschillenbeslechtingsmechanisme, biedt belanghebbenden de mogelijkheid zich te voegen in procedures en bevat afspraken op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op de nieuwe modeltekst.

Downloads

Overige documenten