Initiatiefwetsvoorstel invloed van zorgverleners

Zorgverleners invloed geven op beslissingen die de dagelijkse praktijk van de zorgverlening raakt en op zorginhoudelijk beleid van de organisatie met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-10-2020
Einddatum consultatie 19-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In principe wordt de invloed van alle zorgverleners op zorginhoudelijk beleid vast gelegd, maar in het bijzonder voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit is de grootste beroepsgroep binnen de zorg en eentje waarbij de zeggenschap achterblijft.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zorgverleners, in het bijzonder verpleegkundigen en verzorgenden, zullen meer en beter betrokken worden bij besluiten die invloed hebben op de manier van zorgverlening, zowel op het niveau van de directe leidinggevende als op bestuursniveau.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen.

Downloads