Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt de vier AMvB's onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 64 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: