Regeling jaarverantwoording micro zorgaanbieders en uitbreiding toelatingsvergunning

Met deze regeling wordt een speciaal regime voor micro zorgaanbieders in de zorgsector geïntroduceerd. Dit regime regelt kort gezegd nadere regels voor het inrichten en gedeeltelijk openbaar maken van een beperkte jaarverantwoording. Daarnaast wordt de openbare vragenlijst voor alle kleine, middelgrote en grote zorgaanbieders ingekort en verder versimpeld. Ten slotte wordt de bijlage bij de Uitvoeringsregeling Wtza gewijzigd in verband met de uitbreiding van de vergunningsplicht.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.