Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling aansprakelijkheid kernongevallen

Deze regeling bepaalt de bedragen waarvoor exploitanten van kerninstallaties aansprakelijk zijn in afwijking van het uitgangspunt in de de wet dat de exploitanten in beginsel aansprakelijk zijn voor een maximumbedrag van € 1,2 miljard.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-10-2021
Einddatum consultatie 01-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 13271
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- exploitanten van kerninstallaties
- verzekeraars

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Alleen het bedrag van aansprakelijkheid van het Reactor instituut Delft (RID) is aangepast ten opzichte van de eerder in beschikkingen vastgelegde bedragen. Deze aansprakelijkheid is verhoogd naar het op grond van het van artikel 7, onderdeel b, van het gewijzigde Verdrag van 29 juli 1960 geldende minimumbedrag van € 70 miljoen. Verwacht wordt dat de RID een hogere premie voor zijn aansprakelijkheidsverzekering zal betalen.

Waarop kunt u reageren

- Hoogte bedragen;
- Overwegingen in de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet aansprakelijkheid kernongevallen

Bron: wetten.overheid.nl

Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling