Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Abcoude
Datum 15 maart 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het wetsvoorstel en/of de memorie van toelichting?
Het oproepen om op een partij of persoon te stemmen met waar een tegenprestatie of een gift tegenover wordt gesteld zou ook verboden moeten zijn.
Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen werden kiezers opgeroepen op op FVD te stemmen en werd een barbeque als tegenprestatie aangeboden.