Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels

Ronselen is het vragen aan een kiezer om zijn stem af te geven. Die stem wordt ook wel volmachtstem genoemd. Het ronselen van volmachtstemmen is strafbaar. Maar uit onderzoek van de Kiesraad blijkt dat ronselen nu niet goed kan worden aangepakt. Deze wet wijzigt de Kieswet zó dat ronselen wél goed kan worden aangepakt. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: