Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 9 april 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het wetsvoorstel en/of de memorie van toelichting?
Ik weet niet op welke schaal ronseling van volmachten in de praktijk plaatsvindt, maar vertrouwen in de zuiverheid van het verkiezingsproces is te belangrijk om kansen om dit soort praktijken te bestrijden te laten liggen. Ik sta achter de hier voorgestelde aanpassingen.

Wel vind ik het jammer dat nog steeds geen werk wordt gemaakt van digitaal stemmen. Dit zou voor veel mensen de noodzaak om een volmacht af te geven wegnemen. De gevoelde nadelen vallen naar mijn overtuiging in het niet bij de aantoonbare voordelen.

Ook wil ik u graag een idee aanreiken om degene die een volmacht afgeeft op de stempas te laten specificeren op welke partij en kandidaat de volmachtstem moet worden uitgebracht, zonder het stemgeheim op te geven, door de informatie te coderen met hulp van een overheidsserver. In de bijlage zet ik uiteen hoe ik dat voor me zie. (Een vergelijkbare procedure is denkbaar voor stemmen per post, maar omdat dit wetsvoorstel niet over stemmen per post gaat, laat ik dat in deze reactie verder buiten beschouwing.)

Bijlage