Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels

Reactie

Naam Piratenpartij Nederland (W.E. Lange)
Plaats Hippolytushoef
Datum 16 april 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het wetsvoorstel en/of de memorie van toelichting?
Toewijzing restzetels

Volgens de Estlandse politiek wetenschapper Rein Taagepera (https://en.wikipedia.org/wiki/Rein_Taagepera) zou een samenleving goed vertegenwoordigd zijn als het aantal leden in het parlement een derdemachtswortel zou zijn van de vertegenwoordigde bevolking (https://en.wikipedia.org/wiki/Cube_root_law). Dit zou betekenen dat er ongeveer 260 Tweede Kamerzetels zouden moeten zijn, die elk ongeveer 67.000 inwoners vertegenwoordigen.
Met 150 zetels is één zetel nu een vertegenwoordiging van bijna 116.000 inwoners. Dat kan een goede verklaring zijn voor de afstand tussen de landelijke politiek en de Nederlandse burger.

Door de voorgestelde wijziging worden nog minder stemmen gehoord, omdat de kleinere partijen niet 100% van de kiesdrempel (minimaal 1 keer het stemcijfer) halen. Bij een grote versplintering kan het zijn dat maar weinig partijen het stemcijfer halen en vervolgens dus een te beperkt aantal grotere partijen, met weinig steun, alle zetels toegewezen krijgen. Als het aantal zetels verhoogd is in de Tweede kamer, is een lager aantal stemmen nodig en dan zou ditzelfde aantal stemmen wel voldoende zijn voor 1 stemcijfer.

Bovendien kan de voorgestelde wijziging tot een overtreding van de kieswet (artikel P 8 lid 3) leiden, welke in dit voorstel niet gewijzigd wordt. Iedere partij mag maximaal 1 restzetel ontvangen, wat gebeurd er dan met de overige niet verdeelde zetels? Dit is nu niet in de wet opgenomen.

Veel politieke beslissingen hebben grote gevolgen voor de toekomst. Onze beslissingen zullen significante gevolgen hebben voor het leven van jongeren. Daarom moeten jongeren het recht hebben om deel te nemen aan het democratische proces. Jongeren moeten actief gestimuleerd worden, onder andere door ze de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan E-democracysystemen en offline burgertoppen. Jongeren moeten daarnaast de mogelijkheid krijgen om te stemmen op partijen die de belangen van deze jongeren vertegenwoordigen. De minimumleeftijd om te stemmen moet daarom verlaagd worden naar 16 jaar.