Consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Vijfhuizen
Datum 23 december 2023

Vraag1

Wilt u reageren op het consultatiedocument dan kunt u hier uw reactie geven. U wordt verzocht om in uw reactie aan te geven op welke vragen uit het consultatiedocument uw reactie betrekking heeft.
De wereld kan voorlopig niet zonder fossiele brandstoffen. Natuurlijk zouden we ideaal van fossiele brandstoffen afstappen, maar het is momenteel niet mogelijk. Dit soort maatregelen werken daardoor averechts en bedreigen onze energievoorziening. We moeten in fossiel blijven kunnen investeren omdat andere energiebronnen te inefficiënt en te duur zijn.

Stop dus met de voortdurende regeldruk aangaande klimaatbeleid. Het werkt niet; jullie kunnen zoveel wetten instellen als je wilt, de wereld zal niet van fossiele brandstoffen afstappen.