Consultatie klimaatmaatregelen financiële sector

Als samenleving staan we voor de grote opgave om onze economie te verduurzamen. Het ministerie van Financiën verkent samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat of klimaatwetgeving of andere maatregelen voor financiële ondernemingen hierbij kan helpen. En zo ja, hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 26 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: